تقسيم بندي عايق

تقسيم بندي عايق

اطلاعات بیشتر

کتابهای تخصصی

کتابهای تخصصی

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با مدیر عامل

مصاحبه با مدیر عامل

اطلاعات بیشتر

قير

طراحی ، مشاوره و راه اندازی کارخانجات نسل سوم تولید انواع قیر

طراحی ، مشاوره و راه اندازی کارخانجات نسل سوم تولید انواع قیر

قير ( 60/70,40/50 ,85/100 ,R115/15، R90/15 ) از انواع خراکها وکیوم باتوم V.B و ...

 

واحد نسل سوم  توليدي انواع قير

Persian (فارسی)
Tags: 
اشتراک در RSS - قير