تقسيم بندي عايق

تقسيم بندي عايق

اطلاعات بیشتر

کتابهای تخصصی

کتابهای تخصصی

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با مدیر عامل

مصاحبه با مدیر عامل

اطلاعات بیشتر

خدمات

خدمات

Persian (فارسی)

به نام خالق دوست

با استعانت از خداوند , شركت فني مهندسي فناور گسترپيمان تلاش به بالابردن سطح کیفیت صنعت قیر و عایق نموده است. اين شركت فعاليتهاي خود را زیر نظرموسسه پژوهش گستر پیمان با الزامات سيستمهاي مديريت كيفيت براساس استانداردهای ASTM, ASME و API  بهره گرفته شده است. در راستاي تحقق اهداف سازماني برنامه ريزي و اجراء مي نمايد

Tags: 
اشتراک در RSS - خدمات