تقسيم بندي عايق

تقسيم بندي عايق

اطلاعات بیشتر

کتابهای تخصصی

کتابهای تخصصی

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با مدیر عامل

مصاحبه با مدیر عامل

اطلاعات بیشتر

مشاوره در تولید انواع قیرهای PG یا Performance Grade

تخصصی ترین مطالب، کلیپ ها و فیلم های آموزشی، راهکارها و رفع مشکلات صنعت قیر، آسفالت و عایق را در کانال تخصصی ما دریافت کنید
https://telegram.me/FGPco

قیرهای عملکردی (PG)
طبقه بندی عملکردی برای انتخاب قیر، توسط SHRP تدوین شده است. در این طبقه بندی که مبتنی بر شناخت رفتار قیر و خصوصیات عملکردی آن است با ویژگی های مقاومت در برابر تغییر شکل ها، مقاومت در برابر ترک خوردگی در اثر سرما، مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از خستگی، پیش بینی چگونگی سخت شدن قیر در کارخانه آسفالت و به هنگام تهیه مخلوط آسفالتی، چگونگی سخت شدن قیر در اثر مرور زمان و با آزمایش های تعیین شده در مشخصات، مورد ارزیابی قرار گرفته و قیر مناسب با توجه به درجه حرارت محل اجرای پروژه، میزان آمد و شد، سرعت بارگذاری و موقعیت جغرافیایی انتخاب می شود.هر نوع قیر با دو عدد مثبت و منفی مشخص می شود که عدد مثبت، مربوط به میانگین هفت روز متوالی بیشترین دمای روسازی و عدد منفی، حداقل دمای روسازی بر حسب درجه سانتیگراد می باشد.

طبق تحقیقات انجام گرفته، به دلیل معایب و کاستی های موجود در روش های مرسوم تولید قیر، در سال 1987 در آمریکا، برنامه ای تدوین شد به نام "برنامه تحقیقات راهبردی راهها". در این برنامه آنچه مورد تمرکز و توجه قرار گرفته بود، بهبود عملکرد و دوام و همینطور ایمن کردن راهای آسفالته ی کشور آمریکا بود. در این برنامه، ارائه ی ملزومات عملکردی قیرها بررسی شد و طی آن ارزیابی و سنجش آزمایشگاهی قیر، به عنوان راهی برای پیش بینی عملکرد قیر در آسفالت در طولانی مدت مورد اجرا قرار گرفت. هدف از این برنامه این بود که، به منظور کاهش خرابی هایی مثل شیار افتادگی و ترک خوردن آسفالت در دمای پایین و یا خستگی آسفالت، طی ازمایش هایی، عملکرد قیر تولیدی را با مشابه سازی شرایط آزمایشگاهی با شرایطی که قیر موجود در آسفالت در دراز مدت تجربه می کرد، مورد بررسی قرار می دادند. از این طریق می توان پیش بینی کرد که رفتار یا همان عملکرد قیر در آسفالت در طولانی مدت چه خواهد بود.
به محصول به دست آمده طی روش بررسی و پیش بینی عملکرد قیر، با مشابه سازی شرایط آزمایشگاهی به شرایط واقعی محیطی مورد تجربه قیر، قیرPG یا همان قیر عملکردی می گویند.

قیر درجه عملکردی (PG)، قیری است که براساس عملکرد در دماهای مختلف درجه بندی می شود.LTPP الگوریتم مشخصی را برای محاسبه دمای آسفالت براساس دمای هوای مربوطه ارائه کرده است. با این الگوریتم، بیشترین و کمترین دمای آسفالت محاسبه می شود و بهترین قیری که در این دما کارکرد دارد، انتخاب می شود.

درجه بندی نفوذ و درجه بندی چسبندگی تا حدی قابلیت محدودی در دسته بندی پوشش آسفالت برای استفاده در آسفالت Hot Mix Asphalt (HMA) دارد. لذا، بعنوان بخشی از تحقیق آسفالت کردن عالی، آزمایشها و مشخصات جدید پوششی برای دسته بندی دقیق تر و کامل تر پوشش های آسفالت برای استفاده در آسفالت های HMA مشخص شد. این آزمایش ها و مشخصات به طور خاص برای نشان دادن پارامترهای عملکرد آسفالت HMA هم چون ترک حاصل از گرما، ترک حاصل از فشار و شیار شدن طراحی شدند.
درجه بندی عملکرد آسفالت عالی براساس این ایده است که خواص پوشش آسفالت HMA باید با شرایطی که بکار می رود، مرتبط باشد. در پوشش های آسفالتی، این ایده شامل شرایط آب و هوایی مورد نظر و بررسی فرسایش می باشد. لذا، سیستم PG از مجموعه ای آزمایش ها (مطابق عملکرد سیستم های قدیمی تر نفوذ و چسبندگی) استفاده می کند و مشخص می کند که پوشش خاص آسفالتی باید این آزمایش ها را در دماهای خاص امتحان کند که وابسته به شرایط خاص آب و هوایی مربوطه هستند. این مفهوم، جدید نیست (ولی روابط میان خواص پوشش آسفالت و شرایط استفاده با سیستم آسفالت برتر PG مناسب تر و کامل تر می باشد. اطلاعات نحوه انتخاب پوشش آسفالت PG برای شرایط خاص، در روش طراحی ترکیبی آسفالت برتر گنجانده شده است. جدول زیر نشانگر این است که چگونه سیستم PG نفوذ برتر، نفوذ خاص و محدودیت های کلی سیستم درجه بندی AC و AR را نشان می دهد.

قیرهای طبقه بندی عملكردی (PG)
در این شیوه قیر بر مبنای مشخصات عملکردی در شرایط محیطی مختلف دسته بندی می گردد . مشخصات به گونه ای تعریف شده است تا پتانسیل تغییر دائمی قیر و شکست در اثر خستگی و ترک خوردن در درجه حرارت پایین را محدود نماید.
به عنوان مثال یک قیر به گونه ای طراحی شده است تا در شرایط محیطی با متوسط هفت روز دمای ماکزیمم 52 و دمای مینیموم 40- بتواند استفاده گردد .    
انواع قیر امولسیونی از نظر بار الكتریكی :
    كاهش حساسیت حرارتی
    افزایش خاصیت الاستیسیته
    افرایش دامنه سرویس دهی از نظر دما
    افزایش مقاومت تنشی
    افزایش عمر كاربری
كاهش میزان خرابی جاده ای

طبقه بندی عملکردی برای انتخاب قیر، توسط SHRP تدوین شده است. در این طبقه بندی که مبتنی بر شناخت رفتار قیر و خصوصیات عملکردی آن است با ویژگی های مقاومت در برابر تغییر شکل ها، مقاومت در برابر ترک خوردگی در اثر سرما، مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از خستگی، پیش بینی چگونگی سخت شدن قیر در کارخانه آسفالت و به هنگام تهیه مخلوط آسفالتی، چگونگی سخت شدن قیر در اثر مرور زمان و با آزمایش های تعیین شده در مشخصات، مورد ارزیابی قرار گرفته و قیر مناسب با توجه به درجه حرارت محل اجرای پروژه، میزان آمد و شد، سرعت بارگذاری و موقعیت جغرافیایی انتخاب می شود.

هر نوع قیر با دو عدد مثبت و منفی مشخص می شود که عدد مثبت، مربوط به میانگین هفت روز متوالی بیشترین دمای روسازی و عدد منفی، حداقل دمای روسازی بر حسب درجه سانتیگراد می باشد.

عبارت PG مخفف کلمه performance grade به معناي درجه کاردهي مي باشد. جهت بررسي عملکرد قيرها در شرايط آب و هوايي مختلف از اين طبقه بندي استفاده مي شود. پليمرها به ما کمک مي کنند که عملکرد قيرها را متناسب با شرايط آب و هوايي محل استفاده تغيير دهيم


انواع درجه بندی مختلف قیر در راهسازی

 

معادل یابی قیرها
همانگونه که مطالعات و آزمایشات مختلف بر روی قیرهای تولیدی در کشور نشان می دهد می توان گفت این قیرها نوسان و تغییرات غیر قابل قبولی در میزان پارامتر درجه نفوذ خود ندارند و عموماً این پارامتر برای قیرهای مزبور در داخل محدوده استاندارد قرار دارد. از این رو قیرهای تولیدی در پالایشگاه های کشور را می توان در دو رده استاندارد 60/70 و 85/100 قرار داد. تحقیقات نشان می دهد قیر 60/70 تولیدی در پالایشگاه های ایران با درجه نفوذ معادل 64.7 معادل قیر PG64-22 در رده بندی SHRP می باشد و قیر 85/100 تولید پالایشگاه های ایران با درجه نفوذ معادل 95 رقتاری معادل قیر PG58-22 در رده بندی SHRP خواهد داشت.

قیر PG با اسم PG6422 و PG6410 تقریبا عملکردی مشابه قیر ۶۰۷۰ را ایفا می کند.
معنی اعداد جلوی PG مانند 6422 این است که آن، قیر از دمای -22 تا دمای +64 درجه سلسیوس عملکرد مناسبی دارد.
تبدیل قیر PG همانند تبدیل قیر۶۰۷۰ است اما اگر قیر استفاده شده PG5822 باشد، عملکردی مانند قیر۸۵۱۰۰ خواهد داشت و کمی شل تر می شود و برای آب و هواهایی مانند تبریز و ارومیه مناسب خواهد بود

 

 

آزمونهای شاخص عملکردی

با توجه به نقش موثر قیر در دوام و استحکام آسفالت وبه دلیل نامناسب بودن دو روش متداول درجه­بندی قیرها ( ویسکوزیته و درجه نفوذ که بدون توجه به شرایط واقعی و حقیقی بکار رفته در آسفالت انجام شده است) برای استفاده بهینه از قیر در شرایط جوی مختلف و دست­یابی به خواص مهندسی قیر ، در سال ۱۹۸۷ میلادی در آمریکا پروژه­ای ، بنام SHRP یا برنامه­ی تحقیقات استراتژیک بزرگراه­ها با یک بودجه ۵۰ میلیون دلاری تعریف شد که هدف آن ایجاد روش جدیدی برای درجه­بندی قیر و پیش­بینی عملکرد آن در رویه­های آسفالتی بر مبنای علمی بود.

جدول ۱: انواع درجه­بندی قیر در راهسازی

انواع درجه­ بندی قیر

درجه عملکرد

گرانروی

درجه نفوذ

قیر باقیمانده

قیر اولیه

PG 46 -22

PG52-28

PG 58 -16

PG 64 -22

PG 70 -10

PG 76 -10

PG 82 -10

AR 10

AR 20

AR 40

AR 80

AR 160

AC 2.5

AC 5

AC 10

AC 20

AC 40

۴۰-۵۰

۶۰-۷۰

۸۵-۱۰۰

۱۲۰-۱۵۰

۲۰۰-۳۰۰

 

درجه­بندی عملکردی (PG) بر اساس خصوصیات قیر در شرایط واقعی ازجمله شرایط آب وهوایی وتولید آسفالت می­باشد که مبتنی بر رفتار کامل قیر و شناخت دقیق از خصوصیات عملکردی آن گزارش شده است. در جدول ۲خصوصیات درجه عملکردی با درجه­بندی بر اساس نفوذ­پذیری و ویسکوزیته مقایسه شده است.

جدول۲:مقایسه درجه بندی عملکردی با نفوذ پذیری و ویسکوزیته

درجه­ بندی براساس نفوذ پذیری و ویسکوزیته

درجه ­بندی عملکردی (PG)

* آزمایشات نفوذ و شکل پذیری تجربی بوده و مستقیما به عملکرد قیر مربوط نمی‌شود.

* آزمایشات در یک دمای استاندارد بدون توجه به شرایطی که آسفالت در آن بکار رفته است، انجام می­شود.

* آزمایشات پیرشدگی فقط در کوتاه مدت انجام می‌شود در صورتی که پیرشدگی در طولانی مدت در ترک ناشی از خستگی و ترک دمای پایین بسیار قابل توجه است.

* قیرهایی با درجه بندی یکسان دارای تفاوت های قابل توجهی در مشخصات می باشد.

* این سیستم درجه­ بندی برای قیرها یا اصلاح شده مناسب نیست.

* خواص فیزیکی از طریق اصول مهندسی مستقیماً به عملکرد قیر مربوط می­شود.* معیار آزمایش ثابت بوده ولی دمای آزمایش با توجه به شرایط آزمایش تغییر می­کند.

* پیرشدگی برای سه حالت بحرانی شبیه سازی و آزمایش می­شود:

۱-  پیرشدگی قیر قبل از اختلاط با مصالح

۲-  پیرشدگی قیر بعد از اختلاط و اجرا

۳-  پیرشدگی قیر در طولانی مدت

* درجه­ بندی بسیار دقیق بوده وکمترین همپوشانی بین مشخصات قیر­هایی با درجه­ بندی متفاوت وجود دارد.

* این سیستم درجه­ بندی برای قیرهای اصلاح شده و نشده مناسب است.

 

در سیستمSHRPدرجه­بندی خواص فیزیکی مورد نیاز برای تمام درجه­های عملکردی ثابت می­ماند، ولی دماییکه این خواص باید بدست آیند، بسته به شرایط آب و هوایی که قیر باید در آن سرویس دهی کند، تغییر می­کند. به عبارت دیگر معیار سنجش ثابت مانده و تنها دمای اندازه­گیری آن تغییر می­کند و آزمایش­های شارپ در دماهایی انجام می­پذیرد که قیر در آن سرویس دهی خواهد کرد .

در این آزمایش­ها، سه مرحله بحرانی در طول مدت عمر قیر مد نظر قرار می­گیرد: مرحله اول مربوط به حمل ونقل، ذخیره­سازی و استعمال و یا بطور کلی وضعیت اصلی قیر، قبل از ساخت مخلوط می­باشد.دومین مرحله مربوط به قیر درزمان تولید، مخلوط وساخت آسفالت می­باشد.پیرشدگی قیر در این مرحله توسط آزمایش لعاب نازک چرخشی شبیه سازی می­شود. در این روش لعاب نازک قیر، در معرض هوا و حرارت قرار می­گیرد. سومین مرحله، مربوط به پیرشدگی قیر در لایه­های روسازی مخلوط آسفالتی گرم می­باشد که در مدت زمان طولانی اتفاق می­افتد. این مرحله با آزمایش محفظه تسریع پیری شبیه سازی می­گردد. در این روش نمونه­های قیر را در معرض حرارت و فشار قرار می­دهند تا پیرشدگی دراز مدت روسازی را شبیه سازی نمایند. در جدول ۳ دستگاه­های مربوط به اندازه­گیری درجه عملکرد و هدف از استفاده از آنها درج شده است.شرح مختصری از نحوه انجام آزمایشات مربوطه درادامه آورده شده است.

جدول۳ : دستگاه­ها و روش­های تست درجه­بندی عملکردی و هدف آنها

هدف

نام اختصاری دستگاه

وضعیت قیر

خاصیت عملکردی

نام آزمایش

تعیین خواص قیر در دماهای بالا و متوسط

DSR

قیر اصلی

تغییر شکل ثابت و ترک ناشی از خستگی

آزمایش برش دینامیکی

پیرشده در RTFO

 

پیرشده درPAV

 

تعیین خواص در دماهای پایین

BBR

پیر شده درPAV

ترک ناشی از حرارت (دماهای پایین )

آزمایش خمش ترک

تعیین خواص در دماهای پایین

DDT

پیر شده درPAV

ترک ناشی از حرارت (دماهای پایین)

آزمایش کشش مستقیم

شبیه سازی پیر شدگی

RTFO

قیر اصلی

-

آزمایش لعاب نازک دوار قیر

شبیه سازی پیر شدگی

PAV

پیرشده در RTFO

-

آزمایش محفظه تحت فشار

تعیین خواص ویسکوزیته

RV

قیر اصلی

روانی (جابجایی و پمپاژ)

آزمایش ویسکومتر دورانی

آنالیز قیر عملکردی (PG64-22)
 
آنالیز قیر عملکردی (PG58-22)

شرح آزمایش­های مربوط به روش درجه­بندی عملکردی

 ۱ – آزمایش رئومتر برش دینامیکی(DSR)

چون رفتار قیر به دما و مدت زمان بارگذاری بستگی دارد، آزمایش مطلوب برای قیر بایستی هر دو عامل را لحاظ کند. آزمایش برش دینامیکی هم اثرات دما و هم اثرات زمان را مورد ارزیابی قرار می­دهد و خواص رئولوژیکی (زاویه اختلاف فاز و مدول برشی) را در دمای متوسط و بالا اندازه‌گیری می‌کند.

تصویر۱: دستگاه رئومتر برش دینامیکی

 

 ۲ – آزمایش رئومتر تیرچه خمشی (BBR)

انجام آزمایش سختی قیر در دمای پایین توسط رئومتر اندازه­گیری مقاومت برش دینامیکی، کاملاً قابل اطمینان نمی­باشد. بنابراین پژوهشگران SHRP رئومتر تیرچه خمشی را تهیه نموده­اند تا به طور دقیق خواص قیر را در دمای پایین روسازی ارزیابی نمایند. دو آزمایش برش دینامیکی و تیرچه خمشی رفتار سختی قیر را در بازه­ی تغییرات گسترده­ای از دما پیش­بینی می­نماید. این آزمایش مقدار افت و خیزها یا خزش قیر را زیر بار ثابت اندازه­گیری می­نماید. دمای آزمایش به پایین­ترین دمای کارکرد روسازی بستگی دارد که در آن قیر بیشتر مانند جامد الاستیکی رفتار می­کند. این آزمایش روی مواد قیری که در هر دو آزمایش لعاب نازک چرخشی و آزمایش محفظه تسریع پیری، پیر شده­اند ، انجام می­پذیرد. لذا این آزمایش خصوصیات عملکرد قیر را که در معرض اختلاط گرم و همچنین پیرشدگی در دوره سرویس دهی قرار گرفته است ، اندازه­گیری می­نماید.

تصویر۲: دستگاه رئومتر خمشی

 

 ۳ – آزمایش کشش مستقیم   (DDT)

گرچه سختی می­تواند در تخمین شکست یا مقاومت نیز استفاده شود اما برای برخی از مواد (به ویژه قیرهای اصلاح شده) نسبت بین خواص سختی و مقاومت ، به خوبی شناخته شده نیست. بنابر این در مورد اندازه­گیری مقاومت و کرنش شکست (توانایی در مقابل کشش قبل از شکستن) باید مبادرت به آزمایش دیگری با عنوان آزمایش کشش مستقیم گردد. قیر­هایی که کشیدگی قابل توجهی قبل از شکستگی تحمل می کنند، کشسان نامیده می­شوند و آنهایی که بدون کشیدگی زیاد شکسته می­شوند ، شکننده نام دارند. اینکه قیر قادر به تحمل حداقل کشش باشد، دارای اهمیت است. عموماً قیر­های سفت­تر شکننده­تر و قیر­های نرم­تر کشسان­تر هستند.

تصویر۳: دستگاه لعاب نازک چرخشی

 

 ۴ – آزمایش لعاب نازک چرخشی (RTFO)

علت پیرشدگی قیر تبخیر روغن­های سبک آن و اکسیداسیون (واکنش با اکسیژن محیط) می­باشد. هنگام تولید آسفالت گرم و در حین جابجایی آن، قیربه علت دمای بالا و جریان هوا با هر دو مکانیزم پیر می شود. این آزمایش که شرح آن درASTM-D 2872 موجود است، این پیر شدگی را مدل کرده و مقدار کاهش جرم را معلوم می‌نماید. هدف دیگر این آزمایش فراهم نمودن قیر پیر شده جهت سایر آزمایشات خواص فیزیکی SHRPمی‌باشد.کاهش جرم مواد فرار نشانه­ای از پیر­شدگی می­باشد که ممکن است در حین عملیات اختلاط و ساخت در قیر به وقوع بپیوندد. برای هر نوع ماده چسبنده، افت وزن نباید از۱% تجاوز کند.

تصویر۴: دستگاه محفظه تسریع پیری

 

۵ – آزمایش محفظه تسریع پیری(PAV)

قبل از روسازی ممتاز، اثرات پیری دراز مدت قیر، در مشخصات مربوط به قیر منظور نمی­شد. آزمایش محفظه تسریع پیری، بدین منظور توسط  SHRP توسعه یافته است تا پیر شدگی طولانی مدت قیر را در مخلوطهای آسفالتی مدل نماید. شرح این آزمایش در AASHTO-PP1آمده است.

تصویر ۵: دستگاه ویسکومتر دورانی

 

۶ – آزمایش ویسکومتر دورانی  (RV)   

در AASHTO-TP 48 روش آزمایش استاندارد مربوط به تعیین ویسکوزیته قیر با استفاده از ویسکومتر دورانی بیان شده است. این آزمایش برای قیر­های اصلاح شده و اصلاح نشده قابل استفاده می­باشد. ویسکومتر دورانی با اندازه­گیری گشتاور مورد نیاز و با حفظ سرعت دورانی ثابت بخش چرخان که داخل قیر فرو رفته است، ویسکوزیته دورانی را به طور خودکار تعیین می­نماید. برای آنکه قیر، به ویژه قیرهای اصلاح شده بتوانند در تجهیزات اختلاط گرم، به راحتی پمپاژ و جابجا شوند، یا به راحتی در دمای اختلاط، با مصالح سنگی مخلوط شوند، کندروانی پیر نشده آنها طبق مشخصات باید حداکثر۳ Pa.sباشد و برای همه درجات قیر بایستی در دمای ۱۳۵ درجه سانتیگراد به دست آید.

- روند تعیین شاخص عملکردی:

با استفاده از نتایج آزمایشاتSHRPدرجه عملکردی قیر تعیین می­شود. درجه عملکردی قیر(PG) دارای دو عدد است. عدد سمت چپ حداکثر دمای قابل تحمل قیر را نشان می­دهد و عدد سمت راست که منفی است، حداقل دمای قابل تحمل قیر را نشان می­دهد.

PG XX YY

قیر­های درجه­بندی شده بر اساس عملکرد ، با توجه به دمای حداکثر و حداقل محل اجرای پروژه و حجم ترافیک آن انتخاب می­شود. برای تعیین گرمترین و سردترین دمای هر منطقه، مطابق با داده­های ایستگاه­های هواشناسی میانگین گرمترین و سردترین دمای هفت روز سال تعیین و در نهایت میانگین داده­های به دست آمده برای چندین سال متوالی محاسبه می­شود و با محاسبه دمای حداکثر و حداقل روسازی با فرمول مربوطه و با استفاده از جدول۴، درجه­بندی عملکردی قیر براساس دمای حداکثر و حداقل رو سازی انجام می‌گردد.

نحوه محاسبه حداکثر و حداقل دمای روسازی

دماهای محیطی بدست آمده برای محاسبه دمای حد بالا و پایین روسازی استفاده می­شود. حداکثر دمای روسازی در عمق ۲۰ میلی­متری از سطح روسازی آسفالتی و حداقل دمای روسازی در سطح روسازی تعیین می­گردد.

رابطه زیر برای تعیین حداکثر دمای رو سازی در عمق ۲۰ میلی­متری ارائه شده است.

Tmax pav (20mm) = (T max air – 0.00618 Lat2 + 0.2289 Lat + 42.2) * (0.9545 )  -17.78

در این رابطه:

Tmax pav (20mm):حداکثر دمای روسازی در عمق ۲۰ میلی­متری بر حسب درجه سانتی­گراد

Tmax air: میانگین دمای هوای هفت گرمترین روز سالبر حسب درجه سانتی­گراد

Lat: عرض جغرافیایی محل اجرای طرح روسازی بر حسب درجه

کمترین دمای روسازی در سطح روسازی به عنوان تابعی از کمترین دمای هوا و برا اساس رابطه زیر تعیین می­گردد.

min pav (surface) = 0.859*T min air + 1.7

در این رابطه :

T min pav (surface): حداقل دمای روسازی در سطح بر حسب درجه سانتی­گراد

T min air: میانگین دمای هوای سردترین روز سال بر حسب درجه سانتی­گراد

در روش SHRPبرای انتخاب دمای حداکثر و حداقل،به طراحان اجازه در نظر گرفتن درصد اطمینان با استفاده از نمودارهای آماری داده شده است. طبق تعریف، درصد اطمینان برابر است با درصد احتمال این که در هر سال دمای واقعی از دمای طراحی تجاوز نکند.

میانگین بدست آمده از دماهای گرمترین و سردترین هفت روز سال دارای درصد اطمینان ۵۰% است برای رسیدن به درصد اطمینان ۹۸% از انحراف معیار استفاده می‌شود. برای بالا بردن دقت در محاسبات از نرم افزار LTPP Bindاستفاده شده است که یک برنامه مختص مشخص کردن شاخص عملکرد (PG) است.

 

 

جدول قیرهایPG

 

 

 

ارتباط با ما 

ایران - تهران - فلكه سوم تهران پارس  - پلاك 547 - طبقه 4 - واحد 7

support@fgpco.ir

( ساعت پاسخگویی : همه روزه  از8 الی 17 به جز ایام تعطیل )

تلفن :  77730245- 77730239 - 77730238 (21-98+)

همراه :  09128090057 -  09122757394

تنها در ساعات کاری تعیین شده پاسخگوی شما هستیم


تخصصی ترین مطالب، کلیپ ها و فیلم های آموزشی، راهکارها و رفع مشکلات صنعت قیر، آسفالت و عایق را در کانال تخصصی ما دریافت کنید
https://telegram.me/FGPco

( شما می توانید برای مشاهده هر یک از موضوعات زیر روی آن کلیک کنید )

001 طراحی ، مشاوره و راه اندازی کارخانجات نسل سوم تولید انواع قیر

002 مشاوره مهندسی در زمینه انطباق با استانداردهای مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی

003 طرح توجیهی فنی ومالی واقتصادی تولید انواع قیربا نرم افزار کانفار

004 مشاوره در رفع مشکلات آلایندگی و زيست محيطي مطابق با استانداردهای سازمان محیط زیست

005 فروش كتاب هاي تخصصي '' از قير تا ايزوگام ''

006 مشاوره و طراحی و ساخت مبدل حرارتی نسل سوم ( exchanger )مختص کارخانجات قیر

007 بازدید از پروژه های در دست احداث

008 بازدید از مدارک استانداردهای اخذ شده

009 آگاهی از اهمیت مدارک مورد نیاز ساخت یک پروژه

009 تقدیرنامه های اخذ شده

010 مشتریان ما

011 ثبت نام دوره آموزش متخصص مدلسازی در پروژه های صنعتی

012 اخبار صنعت قیر و فرآورده های نفتی

013 اطلاعیه عرضه قیر و مشتقات نفتی در تالار بورس ایران

014 گزارش از حضور در نمایشگاه بین المللی

015 مشاور و طراحی، برنامه نویسی و اجرای اتاق کنترل

016 مشاوره در پالایش قيرهای طبيعي یا معدنی(Asphalts or Natural Bitumens Native)

017 مشاوره در امور عايق های رطوبتی پیش ساخته

018 مشاوره در تولید انواع قیرهای PG یا Performance Grade

019 مشاوره در تولید انواع قیرهای ویسکوزی VG یا Viscosity Grade

020 مشاوره در تولید انواع قیرهای پلیمری

021 طراحی و ساخت و راه اندازی ماشين آلات خط تولید عایق رطوبتی

022 مشاوره، طراحی و ساخت انواع ميكسر

023 مشاور در سیستم های اطفای حریق

024 مشاوره تخصصی در زمینه آسفات

025 آشنایی با واحد پژوهش

026 آشنایی با انواع سيستم پالايش

027 آشنایی با تاریخچه صنعت ایزوگام ( عایق رطوبتی پیش ساخته )

028 تهیه و پشتیبانی و تعمیر انواع کمپرسور

029 تهیه و پشتیبانی کلیه لوازم مرتبط باصنایع نفت وگاز

030 مشاوره و تهیه و پشتیبانی خشک کن هوای کمپرسور ( Air Dryer )

031 مشاور و طراحی و ساخت بويلر حرارتي ، تصفيه گازوئيل ، تصفيه تينر و ...

032 مشاوره در قیر امولسیونی

033 خدمات و تهیه لوازم و آزمايشگاهي

035 آشنایی با مازوت (نفت کوره )

خدمات

مصاحبه با مدیر عامل

 

Persian (فارسی)